top of page

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TEŞVİKİ

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Yatırım Teşvik Belgesi;

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a 24 Şubat 2022 Tarih ve 31760 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 'Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği uygulanmaksızın, 1inci, 2inci ve 3üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4üncü bölgede uygulanan, 4üncü, 5inci ve 6ıncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.' ibaresi eklenmiştir.

Eklenen bu ibare ile birlikte yapılacak yatırımlarda 240kWa ve üstü yatırımlar için 1inci, 2inci, 3üncü ve 4üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde yatırım kapsamında K.D.V istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinin yanı sıra yapılacak yatırıma %30 oranında Yatırıma Katkı Oranı ve    6 Yıl SGK Pirimi İşveren Hissesi Desteği, 5inci bölgede gerçekleştirilmeleri halinde K.D.V istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinin yanı sıra yapılacak yatırıma %40 oranında Yatırıma Katkı Oranı ve 7 Yıl SGK Pirimi İşveren Hissesi Desteği, 6ıncı bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise K.D.V istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinin yanı sıra yapılacak yatırıma %50 oranında Yatırıma Katkı Oranı ve 10 Yıl SGK Pirim Desteği sağlanacaktır.

bottom of page