top of page

Kalkınma Ajansı Destekleri

Ülkemizde yerleşik 26 Kalkınma Ajansı bulunmakta olup bunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı ülke içerisinde bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, sosyo-ekonomik büyümeyi sağlamak, faaliyet gösterdikleri bölgelerde ihtiyaç duyulacak bölgesel kalkınma raporları hazırlamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı programlarla destekler sağlamaktır.

 

Kalkınma Ajanslarının Destekleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Mali Destek Programları,

  • Fizibilite Destek Programları,

  • Teknik Destek Programları,

  • Güdümlü Proje Destekleri.

Mali Destek Programları : Bölgesel kalkınma raporları ve stratejileri doğrultusunda İhtiyaç duyulan sosyal, alt yapı ve ticari konularda olmak üzere farklı çağrı esaslı olarak destek detayları çağrılarda belirlenerek %50-%90 oranlarında hibe yoluyla yapılacak projelere destek sağlamaktır.

 

Fizibilite Destek Programları : Bölgesel kalkınma raporları ve stratejileri doğrultusunda İhtiyaç duyulan alanlarda fizibiliteler, araştırmalar, ihtiyaçlar vb. tespitine yönelik olarak yıllık olarak belirlenen programlarla %100’e kadar hibe yoluyla yapılacak projelere destek sağlamaktır.

 

Teknik Destek Programları : Bölgesel kalkınma raporları ve stratejileri doğrultusunda İhtiyaç duyulan alanlarda eğitim, danışmanlık, öğrenme konularında beşeri hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan hizmet alımlarında yıllık olarak belirlenen programlarla %100’e kadar hibe yoluyla yapılacak projelere destek sağlamaktır.

 

Güdümlü Proje Destekleri :  Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajansların öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajanslar, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir.

Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü proje desteğini (GPD) diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, ajansların öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, ajansların öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; Ajanslar, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

Bu çerçevede Ajanslar, çalışma programında açıkça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için ekonomik ve sosyal nitelikli güdümlü projeleri destekleyebilir.

Kalkınma Ajanslarının isimleri ve sorumlu olup faaliyet gösterdikleri iller aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi

     

bottom of page