top of page

KOSGEB Destekleri

 1. Girişimcilik Destekleri

 2. Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileşme Destekleri

 3. İşletme Geliştirme,  Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Girişimcilik Destekleri

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu program kapsamında Girişimcilere; Kuruluş desteği, Performans desteği ve Sertifika desteği olmak üzere toplam 65.000 TL’ye destek sağlanır.

 • İleri Girişimci Destek Programı

Bu program kapsamında Girişimcilere; Kuruluş desteği, Performans desteği, Sertifika desteği ve Makine Teçhizat ve yazılım desteği olmak üzere Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 165.000TL, Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 265.000TL, Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 365.000TL’ye kadar destek sağlanır.

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileşme Destekleri

 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Bu program kapsamında işletmelere/girişimcilere; Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği, Nitelikli Personel Giderleri Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği, Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği, Diğer Giderler Desteği ve İşletme Kuruluş Giderleri Desteği olmak üzere toplam 910.000TL’ye kadar destek sağlanır.

 • KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bu program kapsamında işletmelere; Makine-teçhizat desteği, Üretim hattı tasarım giderleri desteği, Yazılım giderleri desteği, Personel gideri desteği, Eğitim ve danışmanlık desteği ve Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği olmak üzere toplam 6.000.000TL’ye kadar destek sağlanır.

 

İşletme Geliştirme,  Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 • İşletme Geliştirme Destek Programı

Bu program kapsamında işletmelere; Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test ve Analiz Desteği, Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği, Bağımsız Değerlendirme Desteği ve Model Fabrika Desteği olmak üzere toplam 480.000TL’ye kadar destek sağlanır.

 

 • İş Birliği Destek Programı

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri, Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri 10.000.000TL’ye kadar desteklenir.

 

 • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

 

 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Bu program kapsamında işletmelere; Personel Giderleri, Donanım Giderleri, Yazılım Giderleri, Tanıtım Giderleri, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri, Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri ve Diğer Hizmet Alım Giderleri olmak üzere toplam 300.000TL’ye kadar destek sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi

bottom of page