top of page

Sektördeki uzun yıllardır oluşan bilgi birikiminin ardından Ağustos 2015 tarihinde OSET Danışmanlık Müşavirlik olarak faaliyetlerinde başlamıştır. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ'ler, İşletmeler, Kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Belediyeler gibi bir çok potansiyel yararlanıcıya ilgili sosyal projeler, alt yapı projeleri, Ar-Ge projeleri, Ticarileşme projeleri, Kapasite artırım projeleri, Ürün çeşitlendirme projeleri, Yatırım teşviki vb bir çok konuda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti sağlamıştır.

bottom of page